PRIMAL KURS 1

TEMA:

Det er ethvert menneskes fødselsrett å leve gledesfylt og fritt, og være trygg i seg selv, i stand til å elske seg selv og andre, i stand til gode forhold, til å være i kontakt med sine følelser og ta livet som en gave, og ikke som en byrde.

Virkeligheten ser ofte annerledes ut.

SETTING:

Negativ betinging og påvirkning i barndommen er en av hovedårsakene til våre vanskeligheter med å leve det livet vi ønsker. Gjennom bearbeidelse av primale temaer (oppvekst og forhold til mor og far og andre betydningsfulle) kan denne gruppen gi deg øket innsikt i hvor vanskelighetene startet og å gjennomleve dem.

Derved åpnes mulighetene for nye valg.

Vi tar på den ene siden for oss negative barndomspåvirkninger som frykt, underlegenshetsfølelse, mangel på trygghet eller vanskelige opplevelser, samt forsvarsstrategier som ennå er virksomme uten at de lenger er nødvendige.

På den andre siden åpner vi for gjenoppdagelsen av egne, indre ressurser som glede, kjærlighet og vitalitet som et hvert barn har fra begynnelsen.

TEKNIKK:

Det legges mye vekt på kroppsterapi i løpet av denne intensive uken. Å hente frem de ressursene som finnes igjen, gir en viktig innsikt, og der igjennom trygghet.

For å nå dit benyttes teknikker som pust, kroppsterapi, psykodrama, utlevelse, visualisering, gestalt, dans og meditasjon.

Primal kurs 1 kan følges opp med et tidagerskurs, Primal kurs 2.

KURSLEDER:

Fysioterapeut og psykomotorisk utdannet Hilde Ask-Henriksen. Utdannelse i primalterapi, puste og kroppsterapi fra Sverige og Danmark. Også utdannelse i Bu Chi, Reiki, soneterapi og kinesologi.Veilederutdannet

PÅMELDING:

Hilde Ask-Henriksen. mobil 977 28 820.
Påmelding bekreftes ved innbetaling av kursavgift *
Pris: kr. 14.800,- inkludert kost og logi.
(kr. 4.800,- i depositum betales inn til bankkonto nr. 0540.35.42840 . Resten av beløpet settes inn på konto før kurset.)
* med forbehold om overtegning.

Primal kurs 1
Haugtun Kurssenter, Dokka
Neste kurs: Ikke satt opp nytt kurs enda
Les mer..
Primal kurs 2
Haugtun Kurssenter, Dokka
Neste kurs: Ikke satt opp enda
Les mer..
Weekend kurs 1
Haugtun Kurssenter, Dokka
Neste kurs: 10.-13.november 2016
Les mer..