Kurs

Betegnelsen primal bygger på kursenes oppbygning rundt forståelsen av barndommens, og herunder også fosterstadiets og fødselens betydning for livet senere. Påvirkninger,opplevelser og eventuelt traumer i oppveksten sees avgjørende for hvordan individet senere opplever seg selv og blir i stand til å bruke sine evner og ressurser, og hva slags følelsesliv og opplevelser av omverdenen en person utvikler.

Ved hjelp av forskjellige terapeutiske teknikker som pusteterapi, kroppsterapi,bioenergi, visualisering, aktive og stille meditasjoner (zen) samt samtaler, søkes økt selvinnsikt og bevissthet.

Hensikten er å utvikle et mer modent og tilfredsstillende liv. Kursene har også en terapeutisk målsetting. Med det menes at uheldig og begrensende tanker og adferd kan løses opp slik at deltagerne blir i stand til å leve mer adekvat i takt med omgivelsenes utfordringer og krav. Dette er stor betydning for å kunne oppleve mestring og utføre yrke og arbeid tilfredsstillende. Likeledes er dette viktig for å kunne knytte gode, menneskelige relasjoner både privat og i arbeidsliv.

Kurset har en struktur som er helt unik i forhold til å se egne reaksjonsmønstre, da vi jobber lenge og intens sammen. Dette gir en ramme som skaper trygghet slik at hver og en våger å se/føle på egne følelser/mønstre. Det er en kjensgjerning at jo bedre en kjenner seg selv jo bedre takler en andre.

Kursene har gode tilbakemeldinger i forhold til egenutvikling og lederutvikling.

Helgekursene er en smakebit og innføring i teknikkene som blir brukt og målet er å gi verktøy som kan brukes til bedre  mestring av hverdagens utfordringer.

Primal kurs 1
Haugtun Kurssenter, Dokka
Neste kurs: Ikke satt opp nytt kurs enda
Les mer..
Primal kurs 2
Haugtun Kurssenter, Dokka
Neste kurs: Ikke satt opp enda
Les mer..
Weekend kurs 1
Haugtun Kurssenter, Dokka
Neste kurs: 10.-13.november 2016
Les mer..